Kleine of grote projecten, in opdracht of autonoom, in samenwerking of alleen op korte of lange termijn worden nu en dan tot stand gebracht. Van boek tot film, woord of beeld.
Heb je een idee of een vraag, wil je graag samen werken? neem gerust contact op.
PROJECTEN


Liefste toekomst,
Beste student,
voor de student (leraar-kunstenaar), voor de toekomstdenker
in productie

in deze publicatie worden handgeschreven brieven naar de student, leraar-kunstenaar (van de educatieve master in de kunsten) samen met brieven naar de toekomst gebundeld. Met associatieve aaneenrijging van gedachten, dan concreet, met fouten en gevoeligheden, zowel bedacht als affectief, soms literair dan weer arbitrair, zoekt deze publicatie een dialoog met de wereld, de denker, de eeuwige student. De brieven balanceren op de grens van een intieme diepgewortelde leefwereld met al zijn idiosyncratische logica's en de verbalisering naar de intieme of afstandelijke andere. 
De A van paard
geïllustreerd verhaal voor kinderen en volwassenen
in productie

Wat oorspronkelijk een kortfilm scenario was wordt omgevormd naar een beeld en tekstpublicatie.
Een jongen op de grens van de puberteit, groeit op bij zijn moeder en grootvader in een vissershuis aan zee. Hij communiceert moeilijk met zijn omgeving en praat niet met mensen. Wanneer Arend op de sterfdag van zijn grootvader een stervend paard vindt op het strand, neemt hij een fysieke en rituele manier afscheid. Op een natuurlijke manier omarmt hij de dood en zet dit een persoonlijke metamorfose in gang.
BREEDHOEK
M-Decreet: inclusief of exclusief?

Een film van Nancy Vansieleghem en Maïté Baillieul
LUCA School of Art
In opdracht van het
Kinderrechtencommissariaat en NVSG/ANAH
Met de steun van
NVSG
LUCA School of Arts Campus Sint Lucas Gent
Het M-Decreet wil het onderwijs inclusiever maken. Het doel is meer leerlingen in het gewoon onderwijs school te laten lopen en minder leerlingen naar het buitengewoon onderwijs te verwijzen. Hiermee lijkt het beleid een antwoord te formuleren op een concrete nood. Samen met het Kinderrechtencommissariaat, is de vzw NVSG (Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte personen) vragende partij. Hoe wordt er vandaag de dag gesproken en gedacht over inclusief onderwijs? Wat betekent het M-Decreet in concreto? Wat maakt het M-Decreet mogelijk en wat niet? Gaan we meer inclusief denken, of schiet het M-Decreet haar doel voorbij? De film BREEDHOEK tracht deze vragen in beeld te brengen. We focussen ons op leerlingen met een beperking die zich inschrijven in het gewoon onderwijs. Concreet gaan we in gesprek met leraars, ouders en leerlingen. Wat de film wil zichtbaar maken zijn niet meteen good of bad practices van inclusief onderwijs. De film wil niet belerend zijn, maar gewrongenheden, zwaartes en schoonheden laten zien zodat er tijd en ruimte kan vrijkomen voor meerstemmingheid en een genuanceerde blik. 
Het onderwijsklimaat tegenover mensen met een beperking was lange tijd eerder wantrouwig van aard. Mensen met een beperking werden gezien als de personificatie van wat de succesvolle leerling niet heeft. Het vreemde of gebrekkige was datgene wat niet voldeed aan de norm. Een herwaardering van beperkingen, betekent echter dikwijls dat we moeten leren inzien dat mensen met beperkingen ook succesvol kunnen zijn. Het is op dit discours dat het huidige denken over inclusief onderwijs zich veelal heeft geënt. Beperkingen worden dan gezien als iets wat ook tot succesvolle leerresultaten kan leiden. Wanneer leraars, ouders en leerlingen dit inzien zijn ze veel meer geneigd om open te staan voor de ander en het vreemde. Maar is dat geen enge benadering van inclusief onderwijs, als het zich hiertoe beperkt?
BREEDHOEK probeert een andere blik te werpen op het debat. Geen consistent verhaal, maar een verhaal dat wordt. Geboren uit spanningen en tegenstrijdigheden, worstelingen, onbegrip, openheid en hoop.
23 min. kleur/zwart wit, 2016
Nederlands gesproken Nederlands/Franse ondertiteling
MILAAP
MILAAP - ONTMOETINGEN
Tijdloze conversaties tussen de Sapera's

Naar een idee van Maïté Baillieul en Maya Sapera
Scenario, regie, camera, montage, productie: Maïté Baillieul
Klankinginieur + postproductie klank: Robbe Kieckens
productie assistentie: Maya Sapera en Lies Heylbroeck
assistentie montage en camera: Anneke De Smet
© 2013

Ging in première in Gent, De Centrale (in het kader van Europalia India) december 2013
Werd o.a. getoond op Ciné privé filmfestival Gent, februari 2014 en in het kader van Ensor voor de beste documentaire, Filmfestival Oostende, september 2014    
De documentaire volgt de Belgische Maya Sapera die samen met de Indische Kalbelia danseres Khatu Sapera haar droomt realiseert en een universele dans en muziekvoorstelling maakt. De camera volgt de verschillende conversaties en gedachtengangen in een fase uit Maya's leven, waarin ze geconfronteerd wordt met de universele problematiek van de interculturele dialoog. Grenzen vervagen, internet verbindt mensen aan beide kanten van de wereldbol, multiculturaliteit is overal een realiteit. Kunnen we louter met gevoel communiceren? Is muziek een universele taal? Via welke taal kunnen we elkaar werkelijk begrijpen en respecteren? Waarom blijven we als individuen begrensd, beperkt? De kleurrijke beelden en muziek brengen ons tot bij Khatu Sapera thuis in Rajasthan en de Kalbeliagemeenschap, een nomadenvolk dat zich dreigt te verliezen in de snel toenemende globalisering. De Kalbelia dans en muziek werd in 2010 erkend door de UNESCO werelderfgoed. Het artistieke proces wordt een onvoorspelbare weg waarin Maya geconfronteerd wordt met de beperkingen van haar droom, de mens, de vriendschap en bovenal zichzelf. 
Duur: 85,48 min., Taal: Nederlands, Hindi, Radjasthaans en Engels met Nederlandse ondertiteling
Geluid: Stereo, Productiejaar: 2012 -2013